ČESTA PITANJA

OPĆA PITANJA

Sudionička kotizacija iskazana je u tri iznosa, vrijedi li taj iznos za datum kad se prijavi udruga ili za svakog pojedinog člana?

Iznosi sudioničke kotizacije u navedenim datumima vrijede za pojedine prijave članova. Npr. ako 15. travnja prijavite 30 članova za Smotru za njih plaćate po 400 kn kotizacije i onda 15. svibnja prijavite još 30 članova – za njih plaćate po 500 kn kotizacije.

Više o kotizaciji na poveznici, više o postupku prijava na poveznici.

Trebamo li sve članove prijaviti odjednom?

Ne trebaju se svi članovi prijaviti odjednom, prema grafičkom prikazu redoslijeda koraka za prijave (objavljenom u 2. biltenu te na internetskoj stranici) svaki krug – prikaz za prijavu je za svaku potvrđenu skupinu sudionika te je potrebno realizirati sve korake iz prikaza.

Više o postupku prijava na poveznici.

Što je s uplaćenim sredstvima u slučaju otkazivanja Smotre zbog epidemiološke situacije?

Savez izviđača Hrvatske vraća puni iznos uplata sudioničke kotizacije (umanjeno za troškove transakcija) za sva otkazivanja do 31. svibnja 2022. Nakon navedenog datuma ne možemo puni povrat kotizacije.

Smotru suorganiziramo zajedno s Ravnateljstvom civilne zaštite i bit ćemo u redovnom kontaktu s epidemiološkim službama. Sudeći po zadnje dvije sezone, ali i trenutnim popuštanjima mjera, ljeti ne bi trebalo biti problema. O samim epidemiološkim mjerama više u idućim biltenima.

Gdje spavaju volonteri?

Za volontere je osigurano noćenje u volonterskom kampu, ali mogu spavati i u logorskom krugu izviđačke udruge. Preporuka je da maloljetni volonteri (16 – 17 godina) spavaju u svom logorskom krugu, a punoljetni volonteri u volonterskom kampu pri Upravi – volonteri u kampu imaju osiguran doručak, svi su na istom mjestu pa se lakše, brže i efikasnije mogu rješavati sve situacije, jednostavnije je sudjelovanje u jutarnjim i večernjim sastancima…

Više o lokacijama na karti.

PITANJA O PROGRAMU I AKTIVNOSTIMA

Kada će izaći katalog aktivnosti po centrima znanja?

Detaljan program po centrima znanja bit će obavljen u katalogu koji će biti dostupan od 1. travnja 2022. godine.

Kako će funkcionirati prijave sudionika za program, je li definiran broj članova po patroli?

Program je standardiziran za skupine veličine do 8 sudionika. Optimalan broj članova u patroli je 8. Velike patrole od npr. 12 članova će se dijeliti u dvije grupe – dvije patrole. Postoji mogućnost spajanja patrola iz više izviđačkih udruga. Miješanje po dobnim kategorijama nije dozvoljeno.

U jednom centru znanja, u jednom bloku sudjeluju četiri takve skupine, između 28 i 32 sudionika. Naravno da postoje veće patrole i jata, ali je cilj prilagoditi se maksimalno koliko je moguće tom broju od 8. Patrole od npr. pet članova spojit će se u s još par članova istog uzrasta koji ne mora nužno biti iz iste udruge.

Ovisno o centru znanja i ovisno o aktivnosti će varirati broj sudionika, ali će biti naveden s opisom programa. Cilj je napraviti najbolju kombinaciju u suradnji i uz komunikaciju s izviđačkim udrugama te je cilj da se program konzumira u potpunosti.

Za sve koji se prijave do 31. svibnja ćemo se potruditi da dobiju upravo one aktivnosti koje su i izabrali.

Na koliko aktivnosti se mogu patrole prijaviti? Hoće li se poklopiti termini odabranih aktivnosti u centrima znanja?

Centri znanja imaju ponudu programskih aktivnosti tijekom 8 dana, dok je ukupno 9 centara znanja. U startu jedan centar znanja ne mogu izabrati, a preostalih 8 odabiru po prioritetima. Ako članovi sudjeluju još i na DIO, Scoutball turniru ili u nekom od festivalskih dana, to im svakako oduzima dane od sudjelovanja u centrima znanja. Cilj nam je da patrolama u tih 11 dana program bude pokriven u potpunosti.

Patrole i jata slažu rang listu prema njihovim interesima te prilikom toga navode koliko dana žele biti u centrima znanja. Prema navedenom, njihovim željama i prioritetima se slaže program za patrole, ali s ciljem da se ispuni što više želja, sukladno mogućnostima.

Kako je planirano sudjelovanje u centrima znanja po dobnim kategorijama?

U centrima znanja je predviđen poludnevni program za poletarce dok će se drugi dio dana ispuniti različitim kreativnim i sportskim aktivnostima primjerenim dobi koje će poletarci po jatima birati i u njima sudjelovati.

Izviđači u programu sudjeluju u centrima znanja u oba bloka – jutarnji i popodnevni (ovisno o centru znanja i u trećem – večernjem), dok istraživači sudjeluju jedan ili više dana, ovisno o centru znanja (npr. dvodnevni izlet u sklopu Centra znanja planinarenja).

Ako imamo manji broj poletaraca, njih par, možemo li ih spojiti s patrolom izviđača iz udruge?

Preporuka je vučiće, poletarce spojiti s drugim čoporom ili jatom iz druge izviđačke udruge kako bi sudjelovali u programu koji je za njihovu dobnu skupinu. Nikako miješati dobne kategorije.

Hoće li biti organiziran program za starije izviđače (brđane)?

Hoće, program za starije izviđače (brđane) bit će organiziran na jednoj lokaciji u večernjem terminu te će se sastojati od niza različitih aktivnosti koje će biti primjerene dobi i profilu sudionika – razgovori, predavanja, kvizovi, zabavne večeri itd. – jednostavan program za starije.

Stariji izviđači (brđani) tijekom dana volontiraju u programskim ili logističkim timovima.

PITANJA O INFRASTRUKTURI I LOGISTICI

Gdje će se dijeliti hrana i kako će funkcionirati centralna kuhinja?

Centralna prehrana, odnosno, blagavaonica će biti na jednoj lokaciji i to u blizini izletišta Cvituša. Navedena lokacija podjele hrane je izabrana jer je uvijek na prolazu iz centra znanja u centar znanja ili u logorski krug.

Postoji li mogućnost preuzimanja hrane u centralnoj kuhinji?

Postoji mogućnost preuzimanja hrane, o tome će biti više u idućim biltenima. Funkcioniralo bi tako da ako udruga želi određeni obrok jesti u svom logorskom krugu onda bi za navedeni obrok došli u centralnu blagavaonicu s posudama te uzeli količinu hrane odgovarajuću broju prijavljenih sudionika iz udruge.

Što ako u logorskom krugu udruge budu izviđači iz stranih zemalja, gdje jedu obroke?

Strani izviđači jedu u centralnoj blagavonici. Ako bude potrebe da jedu u logorskom krugu, udruga će dobiti kontakt od odgovornog voditelja strane grupe te izravno s tom osobom dogovarati detalje – tko snosi troškove, što je sve uključeno itd.

Preporuka je svakako da strane izviđačke grupe jedu u centralnoj blagavaoni.

Što s posebnim prehrambenim potrebama?

S tvrtkom za centralnu prehranu se dogovaraju glavni obroci koji će biti punuđeni u mesnoj i bezmesnoj varijanti, dok će za ostale posebne prehrambene potrebe (gluten, alergije itd.) priprema hrane biti dogovorena s trećim dobavljačem koji nam može ponuditi manji broj specijaliziranih obroka. Navedeni detalji već se traže u detaljnoj prijavnici udruge.

Je li moguće da odred ima samostalnu kuhinju u logorskom krugu, a da poletarci i pčelice jedu u centralnoj kuhinji?

Je, moguće je, ali je važno prijaviti ih za centralnu prehranu prilikom ispunjavanja prijavnice.

Kada najranije možemo saznati cijenu prehrane?

Tijekom veljače 2022. imat ćemo sve točne informacije o prehrani što uključuje i cijenu.

Ako su sudionici na vlastitoj prehrani, a sudjeluju u centru znanja planinarenja te idu na dvodnevni izlet, je li im u sklopu programa iz centralne kuhinje osigurana prehrana za izlet?

Tko odabere centralnu prehranu i sudjeluje na dvodnevnom izletu, obrok će dobiti iz centralne kuhinje.

Ako su sudionici na vlastitoj prehrani u logorskom krugu onda sami nose obrok, ali prema uputama organizatorima sukladno vrsti i lokaciji izleta.

Hoće li biti moguće uzeti samo ručak ili samo večeru kod odabira centralne kuhinje?

Neće, korištenje centralne kuhinje uzima se u cijelosti, odnosno i ručak i večera, uvijek skupa u kombinaciji za cijeli period trajanja Smotre.

Koji su najbliži trgovački centri?

Najbliže lokacije trgovačkih centara su u Gračacu i Gospiću (20 – 30 minuta od lokacije 11. Smotre) dok je nešto veći izbor trgovačkih centara u Zadru (sat vremena od lokacije). Točne lokacije i udaljenosti mogu se provjeriti na internetu.

Koja je najbliža lokacija pružanja zdravstvene zaštite?

Najbliža lokacija zdravstvene zaštite je u centru Lovinca – ispostava Doma zdravlja Gospić s doktorom u ljetnim mjesecima. Na istoj lokaciji se nalazi tim HMS hitne pomoći s vozilom i doktorom. Najbliže opće bolnice su u Gospiću i Zadru. U suradnji s HCK imat ćemo volontere za pružanje osnovne prve pomoći na lokaciji – kako bi se sve manje ozljede i situacije rješavale u suradnji s njima.

Je li moguće na logorski teren 11. Smotre doći nešto ranije od navedenog datuma kada se pruža logistička podrška?

Nema problema da udruga dođe i ranije od predviđenog datuma, ali je potreban pravovremeni izravan dogovor i kontakt s organizatorima kako bi se duži boravak logistički osigurao, ali i dogovorio s vlasnikom terena.

U interesu nam je svakoj udruzi osigurati sve što je potrebno, pa i u slučaju ranijeg dolaska.

Kada će biti moguće iznajmljivanje autobusa za izlete?

Iznajmljivanje autobusa za izlete bit će moguće tijekom trajanja Smotre, od 26. 7. do 6. kolovoza (zajedno s danom zatvaranja).

Kada ćemo imati mogućnost obići logorske terene 11. Smotre?

Pregled i obilazak terena koji je najavljen u 2. biltenu bit će organiziran 13. ožujka u jutarnjim satima u Lovincu. Nakon obilaska terena uslijedit će sastanak dogovora oko terena kako bi se na licu mjesta dogovorilo što je moguće više toga. Tereni će biti objavljeni u biltenu ranije, sredinom veljače.

Za sudjelovanje u obilasku i odabiru terena možete se prijaviti putem poveznice.

Kako će biti organizirani tuševi?

Sve detalje ćemo pridružiti katalogu terena. Bit će grupirani na onim dijelovima terena gdje ćemo to biti u mogućnosti pružiti i osigurati, ali će biti jasno naznačeno gdje jesu i gdje nisu tuševi.