CENTAR ZNANJA ARHEOLOGIJE

U suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu (AMZ), Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Centrom za znanstveno-istraživački rad i popularizaciju arheologije-ZipArh organizirat ćemo arheološke radionice za sudionike Smotre.

Radionice su osmišljene s ciljem da se sudionicima objasni i približi arheologija kao znanstvena disciplina te da ih se upozna s važnošću zaštite i brige o arheološkoj kulturnoj baštini. Aktivnosti se sastoje od teorijskih i praktičnih dijelova i prilagođene su prema uzrastu sudionika i njihovom poznavanju i shvaćanju povijesti i prošlosti.

Sudionici će na radionicama sudjelovati u nekoliko faza arheoloških istraživanja, od pripreme lokacije i iskopavanja do obrade nalaza i digitalne interpretacije nalazišta. S obzirom da će Centar znanja Arheologije biti organiziran na lokaciji prapovijesnog nalazišta “Gradina Cvituša” na kojem se već nekoliko godina provode arheološka istraživanja, sudionici će raditi s originalnim nalazima uz mentorstvo arheologa koji na tom nalazištu organiziraju istraživanja.

Cilj arheoloških radionica je upoznavanje s povijesnom i kulturnom baštinom lovinačkog kraja, ali i podizanje svijesti o važnosti nasljeđa iz prošlosti koje je sastavan dio naše sadašnjosti i budućnosti.