CENTAR ZNANJA BICIKLIZMA

Veći dio programa se fokusira na bicikl kao zeleno prijevozno sredstvo te razbijanja mitova o bicikliranju i shvaćanja bicikla kao primarno sportski rekvizit. Na lokaciji centra će sudionici sudjelovati u osnovnim servisima bicikala, vožnji po poligonu te radionicama na kojima će se iskustveno uočavati važnost pravilne visine sjedala i pritiska u gumama.

Za svaku dobnu skupinu u planu su biciklistički izleti na bitne lokacije u Općini Lovinac.

Sudjelovanjem u aktivnostima centra, izviđači i poletarci će steći veći dio uvjeta za vještarstvo i vještinu Biciklista.