CENTAR ZNANJA PLANINARENJA

Svaka aktivnost uključuje pripremne radionice u centru znanja poput orijentacije, poznavanja planinarskih markacija, pakiranja ruksaka i sl., nakon čega slijedi praktična primjena naučenog na planinarskom izletu primjerenom uzrastu.

Lokacije izleta uključuju uspon na:

  • Cvitušu,
  • Zir i
  • Sveto brdo (Velebit).

Sudjelovanjem u aktivnostima centra, izviđači će steći veći dio uvjeta za vještarstvo Planinara i jedan dio za Izletnika te poletarci za pripadajuće vještine.