CENTAR ZNANJA PREŽIVLJAVANJA

Pored praktičnih znanja bivakiranja, izviđači će paliti vatru na mnoštvo načina, filtrirati vodu te ju destilirati.

Skupljat će hranu koja je dostupna u okolici centra te ju pripremiti i konzumirati.

U sklopu radionica poletarci i izviđači će savladati dio uvjeta za vještinu i vještarstvo Robinzona.