CENTAR ZNANJA SPAŠAVANJA

Sve dobne skupine će sudjelovati u učenju prvoj pomoći sukladno svome uzrastu te osvojiti većinu uvjeta za pripadajuću vještinu i vještarstvo.

Stariji izviđači i istraživači će sudjelovati u aktivnostima čiji je tematski okvir angažman u civilnoj zaštiti što uključuje podizanje raznih vrsta šatora i upoznavanje s ostalom opremom.

Stariji će izviđači sudjelovati u vježbama potrage, dok će se istraživači moći upoznati s osnovama spašavanja u vodi.