TERENI

Logistička podrška koju nudi organizator na terenima:

  • Priprema terena za logorovanje (ugovori s vlasnicima parcela, čišćenje i košnja)
  • Pristup pitkoj vodi (spajanje na vodovodnu mrežu i/ili kanisteri za vodu)
  • Pristup električnoj energiji (po dogovoru i na izdvojenim lokacijama)
  • Drvna građa (oblice i okorci (daske) – crnogorica)
  • Smještaj za dio sudionika u čvrstom objektu (pčelice i poletarc)
  • Kemijski WC-i za sve terene i tuševi za pojedine
  • Spremnici za otpad i pojačan organiziran odvoz otpada
  • Predviđeni parking za vozila

Prednost odabira terena imat će izviđačke udruge kojima će broj prijavljenih (kroz eSkaut, Typeform te uplaćenu kotizaciju) odgovarati veličini traženog terena i to redoslijedom u potpunosti izvršenih prijava.