KOTIZACIJA

U sudioničku kotizaciju uključeno je sljedeće:

  • troškovi logističke podrške – infrastruktura (pripremljena livada, pristup pitkoj vodi i struji – ovisno o logorskom terenu, kemijski WC, odvoz otpada, drvna građa za logorske terene…),
  • trošak dodatnog osiguranja sudionika i pojedinih aktivnosti,
  • troškovi izvedbe programskih aktivnosti u centrima znanja, što uključuje izlete uklopljene u centre znanja, programski materijal, troškove opreme za izvedbu programa i ostalo,
  • grupni prijevoz na lokaciji, u sklopu programskih aktivnosti,
  • sudionički paket i promotivni materijali za izviđačke udruge, sudionike, partnere i donatore/sponzore,
  • troškovi volontera, volontiranja i pripreme 11. Smotre.

Early bird sudionička kotizacija iznosi 400 kn i vrijedi za sve prijave i uplate do 30. travnja 2022.

Za prijave i uplate u periodu od 30. travnja do 31. svibnja 2022. je redovna sudionička kotizacija koja iznosi 500 kn.

Za sve prijave i uplate nakon 31. svibnja 2022. je last minute sudionička kotizacija koja iznosi 600 kn.

U iznos sudioničke kotizacije nisu uključeni troškovi prehrane – centralne kuhinje. Cijena korištenja centralne kuhinje tijekom 11. Smotre bit će definirana nakon isteka roka za prijavu izviđačkih udruga za sudjelovanje (31. siječnja 2022.) – nakon što sve udruge iskažu interes o korištenju centralne kuhinje.

Za sva otkazivanja sudjelovanja do 31. svibnja Savez izviđača Hrvatske će na račun udruge vratiti uplaćena sredstva – umanjeno za troškove manipulacije, a za sva otkazivanja nakon 31. svibnja povrat uplaćenih kotizacija neće biti moguć.