Prijavi se i volontiraj na 11. Smotri izviđača Hrvatske!

Svi volonteri prijavljuju se kroz jedinstvenu elektroničku prijavnicu dostupnu na adresi:

https://sih1952.typeform.com/to/J2mXoK2K

Rok za prijavu volontera u programu i aktivnostima je 28. veljače 2022. godine

Rok za prijavu volontera u ostalim timovima je 30. travnja 2022. godine.

Veliko hvala svim volonterima koji su se do sada prijavili za volontiranje na 11. Smotri izviđača Hrvatske!


U svrhu kvalitetne pripreme, organizacije i izvedbe 11. Smotre izviđača Hrvatske potrebno je okupiti preko 100 volonterki i volontera, uključenih u timove prema interesu, mogućnostima i iskustvu.

Volontiranje u programu i aktivnostima:

 • Centar znanja pionirstva,
 • Centar znanja planinarenja,
 • Centar znanja programa na vodi,
 • Centar znanja preživljavanja,
 • Centar znanja prirodnjaštva,
 • Centar znanja bicikliranja,
 • Centar znanja spašavanja.

Volontiranje u logističkoj potpori:

 • Tim za prehranu sudionika,
 • Tim za prijevoz volontera i sudionika,
 • Tim za infrastrukturu,
 • Tim za sigurnost,
 • Tim za čistoću i higijenu.

Volontiranje u ključnim resorima posebne namjene:

 • Tajništvo Smotre,
 • Tim za međunarodnu suradnju,
 • Tim za komunikacije i medije.