PRIJAVNICA ZA VOLONTIRANJE

Rok za prijavu volontera u programu i aktivnostima je 28. veljače 2022. godine.

Rok za prijavu volontera u ostalim timovima je 30. travnja 2022. godine.

Volonteri se za obavljanje uloge voditelja volonterskih timova prijavljuju kroz jedinstvenu elektroničku prijavnicu: